grekiska online dating singlar

var ett lingua franca för stora delar av östra Medelhavsområdet och Främre Orienten från Alexander den store till och med romartiden, då grekiskan även var ett språk som bildade romare förväntades kunna. Källa behövs Språket talas också i många andra länder i den grekiska diasporan dit greker flyttat på senare tid. 4 Grekiskan bevarar (liksom armeniskan) initiala laryngaler före konsonant som vokaler (till exempel från *hstr). Vidare blev *s och senare *y före vokaler till /h 4 ett ljud som senare försvann icke-initialt, tillsammans med /w/ (från *w i de flesta dialekter (det /h/ som kvarstod initialt framför vokaler kallas spiritus asper ). Vissa litterära genrer var bundna till särskilda dialekter. By joining the site I agree. Till skillnad från i klassisk grekiska finns inga egentliga diftonger och ingen skillnad görs på vokallängd. Källa behövs Officiell status redigera redigera wikitext Nygrekiska är officiellt språk i Grekland, där det talas av ungefär 95 procent av befolkningen.

Vissa andra dialekter har behållit element av de icke-attiska antika dialekterna, men attiskan räknas dock som huvudsaklig grund för dem. Både den styrande och bästa dejtingsajter connecticut bildade eliten och den koinetalande och övriga kristna befolkningen i Bysantinska riket kallade sig romare ( eller ) eller grekoi. Fonologi redigera redigera wikitext Det finns femton grundläggande konsonantfonem i nygrekiskan. Se vidare: Klassisk grekiska I högspråket koine som utvecklats vid. Tidig historia redigera redigera wikitext Det grekiska urspråket, som utvecklades ur den gemensamma urindoeuropeiskan, skiljde sig bland systerspråken troligen sist från det armeniska urspråket (och innan dess möjligen från indoiranskan under tidigt 2000-tal. 3 Cypriotiska och kretanska har utvecklats ur den medeltida bysantinska grekiskan vid sidan av standardspråket.

Online, connections network at no additional charge. The leading Greek chat dating site for Greek men women. Join now to meet Greek guys girls for free. Online Dating ; FAQ and, online Dating. Eharmony - # 1 Trusted online dating, app för singlar.